Vytápění se standardně řadí mezi největší výdaje většiny domácností. Ať už topíte kterýmkoli palivem – plynem, elektrickou energií, tuhými palivy, stále jste na dodávkách tohoto paliva závislí. U tuhých paliv je třeba zohlednit, že se nejedná o příliš ekologický zdroj tepla. Tvoří se zplodiny, které na mnoha vesnicích a malých městech, kde je topení tuhými palivy patrně nejvíce rozšířené, v dobách inverze tvoří nepěkný hustý mrak.

Existuje ale jedna alternativa, která nabízí komfortní, ekologické a neuvěřitelně úsporné řešení vytápění. Jedná se o tepelné čerpadlo, které funguje na relativně jednoduchém principu odběru tepla z okolního prostředí a jeho předávání interiéru domácnosti. Samotný mechanismus tepelného čerpadla se ovšem podařilo dokonale zpracovat teprve relativně nedávno. Pokud se nebudete bát do tepelného čerpadla investovat, finance na jeho pořízení se vám zanedlouho beze zbytku navrátí na úsporách za topení. Financujete totiž pouze jeho provoz, nikoli energii určenou k vytápění a nejste tak závislí na neustále rostoucích cenách elektřiny nebo plynu.

S pomocí tepelného čerpadla můžete teplem zásobit nejrůznější odběrní místa. Lze ho využít k vytápění pomocí klasických radiátorů, podlahové topení, k ohřevu vody nebo třeba vyhřívání bazénu.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo pro vytápění funguje v podstatě stejně jako ledničky, klimatizace nebo mrazničky. Z okolní půdy, vzduchu nebo vody odebírá teplo, které v nich existuje. Celá technologie pracuje v uzavřeném okruhu se speciální látkou fungující jako chladivo. Tato látka mění své skupenství na tekuté nebo plynné v závislosti na tom, v které části procesu se právě nachází. Nejprve dochází k jejímu odpařování odběrem okolního tepla, chladivo se tedy zahřívá a odpařuje se. Následně se v kompresoru stlačí, čímž se ještě zvýší jeho teplota. Následně dochází ke kondenzaci v rozvodech tepla po domě, chladivo se opět mění na kapalinu a chladne. V posledním kroku se chladivo vrací na začátek cyklu, kdy opět odebírá teplo z okolí. Tepelná čerpadla jsou tedy výhodným zdrojem tepla, který vám instalují všichni zruční topenáři, kteří vám ho zapojí na podlahové topení nebo bazén, podle vašeho přání.

Comments are closed.